Toelichting op de annotaties bij de tekeningen in Bibliotheek Rotterdam

Deze serie bevat:
198
  tekeningen die door Jacobus Stellingwerf zijn gemaakt in opdracht van Mattheus Brouërius van Nidek en
voorkomen in diens verzameling (Atlas der Vereenigde Nederlandsche Provintien ... 1743)
3
  tekeningen van onbekende kunstenaars, eveneens uit de verzameling Brouërius van Nidek
2
  tekeningen die Jacobus Stellingwerf maakte i.o.v. Andries Schoemaker en voorkomen in de verzameling van
W. Henskes (Schouwburg ... 1759)
38
  tekeningen van verschillende kunstenaars, uit de 17e, 18e of 19e eeuw, waarvan de herkomst niet duidelijk is
   
Niet opgenomen zijn:
242
  prenten van diverse herkomst (zie hiervoor Jacobus Scheffer > Lijst van prenten in de collectie
57
  tekeningen van Jacobus Craandijk (zie hiervoor Jacobus Craandijk > Reproductie van de kasteeltekeningen)
   
In de annotatie is vermeld:
1e regel
  archiefnummer Bibliotheek Rotterdam en trefwoord in alfabetische volgorde
2e regel
  op- of onderschrift, signatuur en jaartal zoals op de tekening vermeld
> indien niet anders is aangegeven, is het onderschrift door de tekenaar geschreven; de vaak vervaagde
signatuur JSt is van Jacobus Stellingwerf
3e regel
  tekenaar, jaartal en bron van de tekening
4e regel
  technische gegevens van de tekening
5e regel
  catalogus waarin de tekening voor het eerst wordt vermeld
6e regel
  locatie en korte beschrijving van het in de 2e regel bedoelde gebouw
7e regel
  (andere) tekeningen van het betreffende gebouw naar ter plaatse gemaakte schetsen

De annotaties zijn uit zeer uiteenlopende bronnen verzameld. Het is echter vaak (nog) niet gelukt om de gewenste
informatie te vinden. In verband met de hoge leeftijd van de auteur is wat nu beschikbaar hierbij vastgelegd.
Verbeteringen en aanvullingen worden zeer op prijs gesteld.

<< vorige pagina

Bert Kolkman.
mail@historischetopografie.nl

 

Home | De auteur | Contact | Deze website | Illustraties | Mededelingen | Bedankt | Sitemap