Johannes Scheffer

 

 

Inhoudsopgave
Collectie Scheffer

Inleiding

Toen ik eind 1992 de Gemeentebibliotheek in Rotterdam bezocht bleek daar een topografisch historische atlas met 480 tekeningen en prenten aanwezig te zijn. Er was geen inventaris of beschrijving van en nog weinig gehinderd door kennis van zaken besloot ik die te maken.

De basis van de collectie werd in 1873 door de archivaris-bibliothecaris J.H. Scheffer(1832-1886) uit een nalatenschap gekocht. Het grootste deel was, via achtereenvolgende veilingen, afkomstig uit de verzameling van Mr. Mattheus Brouërius van Nidek (1677-1742). Er waren verschillende tekeningen aan toegevoegd waar onder geschreven was: 'Geschenk van de heer J. Craandijk'. Daardoor kreeg de collectie in de Gemeentebibliotheek de naam: 'Collectie Craandijk'.

Dat leidde tot naspeuring naar de naamgever, de doopsgezinde predikant Jacobus Craandijk (1834-1912) en tot een apart onderwerp:'Jacobus Craandijk, doopsgezind leeraar, wandelaar, tekenaar'. Hier gaat het over: 'Johannes Scheffer
en de collectie in de Gemeentebibliotheek'.

Verschillende mensen hebben mij bij mijn onderzoek met raad en daad terzijde gestaan, maar vooral de medewerkers van de Gemeentebibliotheek te Rotterdam. Daarvoor mijn hartelijke dank!

Bert Kolkman

inhoudsopgave