Andries en Gerrit Schoemaker

 

Inhoudsopgave
Andries en Gerrit Schoemaker

Titelplaat


Bij de titelplaat.
Veel handschriften van Andries Schoemaker beginnen met een getekende titelplaat, soms gemaakt door hem bekende tekenaars, soms door hemzelf of zijn zoon Gerrit. Er zijn ook zijn wel voorgedrukte titelbladen gebruikt.

De afgebeelde plaat, gesigneerd 'P v d Berge Inv: et del:' komt voor in het eerste deel van de Schouburg der Medaillische Historie van de Nederlanden (...) (KB 74C31). 'Den liefhebber van gedenkpenningen', zoals Schoemaker zich in een toelichting van twee volgeschreven pagina's noemt, staat er zelf prominent op. In het midden de Nederlandsche Maagd, met in haar handen en om zich heen de attributen van de macht en glorie der zeven verenigde provincien. De kinderen vooraan tonen een ketting van gedenkpenningen   van opeenvolgende machthebbers. Het boek dat linksonder is afgebeeld is dat van Bisot, die als eerste de penningen van Holland afgebeeld en beschreven heeft.