Gelderland anno 1735
reconstructie van het manuscript Schoemaker

inhoud

Inhoudsopgave  
Inleiding  
     
Het verhaal van het manuscript
De boeken van den Heer Verloop
vóór 1906  
  - Verloop, Van Thiel en Mettenbrinck  
  - Nairac en Bouwheer
  - Alexander VerHuell  
  - H.M. Werner  
  - Register der teekeningen (in drie-voud)  
  - Noten  
     
In het Rijksarchief  
1906-1944  
  - Handschrift van Andries Schoemaker  
  - Publicaties van J.M. van Wijhe  
  - Transcripties en lijsten van Storm Buysing  
  - Foto's van G. Engels  
  - Aantekeningen van W.A. Beelaerts van Blokland
  - Noten  
 

Het verbrande manuscript

 
 

- De manuscripten van Andries Schoemaker

 

- Titel en titelbladen

 

- De tekeningen

 
 

- A:S.

 
 

- J.S.

 
 

- Weeskinderen

 
 

- Proeve tot reconstructie van de tekst

 

- Reproductie van de tekeningen

 
 

- Noten

 
     
   
   
spacer    
  De inhoud van het manuscript
  Beschrijvinge van de Steeden, Dorpen, Adellijke Huizen enz. in Gelderlandt
    - Toelichting en verantwoording
    - Inhoud (in het manuscript genoemde plaatsen of kastelen)
  Reconstructie van tekst en tekeningen
    - Deel I - A-B, fol. 1-210
    - Deel II - B-H, fol. 211-415
    - Deel III - H-L, fol. 416-618
    - Deel IV - L-O, fol. 619-820
    - Deel V - O-T, fol. 821-1024
    - Deel VI - T-Z, fol. 1025-1230
     
  Noten van Wijhe
     
  Weeskinderen
    - Weeskinderen
    - Stiefkinderen
   
  Bijlagen
    - Titellijst (onderschriften van tekeningen en titels zonder afbeelding)
    - Tekeningen waarvan een foto of kopieis gevonden
    - Afbeeldingen met annotaties
    - Verlucht Gelderland (lijst cliché's)
    - Door Bouwheer nagetekend
    - Gelre en zijn grenzen (zoals door Schoemaker gehanteerd)