Jacobus Craandijk

inhoud

Inleiding
spacer    
Levensloop van Jacobus Craandijk
  - Noten
 
Genealogie Craandijk (pdf)
     
De Doopsgezinden
  - Noten
 
Leeraar te Borne
  - Het dorp Borne
  - Doopsgezinden in Borne
  - Het kerkgebouw
  - Beroepingswerk
  - Leeraar te Borne
  - Reglement van Bestuur
  - Het resolutieënboek
  - Inwoner van Borne
  - Noten
 
Predikant te Rotterdam
  - Het ontstaan van de Vereenigde Doopsgezinde Gemeente
  - Het kerkgebouw
  - Het beroepingswerk
  - De beroepsbrief
  - Beroep op ds. Craandijk
  - Doopsgezind predikant te Rotterdam
  - Craandijk als predikant
  - Het resolutieënboek
  - Andere activiteiten
  - Het Nederlandsch Zendelingengenootschap
  - Extra vrijbeurten
  - Craandijk als schrijver
  - Afscheid van Rotterdam
  - Noten
   
In het Menniste in Haarlem
  - Gemeente van welstand
  - Geschiedenis van de Haarlemse Doopsgezinden
  - Het kerkgebouw aan de Peuzelaarssteeg
  - Beroep op ds. Craandijk
  - Predikant in Haarlem
  - Noten
Craandijk als tekenaar
  - Jeugdtekeningen
  - Kasteeltekeningen
  - Tekeningen in Wandelingen
  - Bewaarplaatsen
  - Annotaties bij de tekeningen
  - Andere bronnen
spacer - Noten
 
Craandijk als auteur
  - Schrijversloopbaan
  - Teruglopend kerkbezoek
  - Wandelingen door Nederland met pen en potlood
  - Craandijk's reizen
  - Andere wandelingen en geschiedenis
  - De tekenaars
  - Enkele vroegere wandelaars
  - Noten
 
Andere wandelingen en geschiedenis
  - Verschenen in tijdschriften e.d.
  - Verschenen in boek- of brochurevorm
  - Buitenlandse reizen
  - Noten
 
Jeugd- en kerkelijke publicaties
  - Niet gepubliceerd
  - In studentenalmanakken
  - Boeken, brochures, bijdragen
  - Publicaties in periodieken
 
Bijlagen bij Wandelingen door Nederland
Inhoud van Wandelingen door Nederland (pdf)
  - Overzicht van de verschillende drukken
  - Lijst van wandelingen in de verschillende drukken
  - Lijst van kaartjes in de Atlas en in de verschillend drukken
     
Citaten uit Wandelingen (pdf)
     
Lithografieën in Wandelingen (pdf)
  - Reproductie van enkele tekeningen
     
Platen in Andere Wandelingen
 
Bijlagen bij 'Craandijk als tekenaar'
Alle topografische tekeningen van Jacobus Craandijk (pdf)
     
Reproductie van de tekeningen
     
Toelichting op de annotaties